• Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, ujjongjunk szabadító Istenünknek. Zsoltárok 95,1

    • Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy egymást szeretitek, mert aki felebarátját szereti, teljesítette a törvényt. Rómaiaknak 13,8

Első vasárnap

Every month
  • Start:
    23rd day of the month, 00:00
  • End:
    3rd day of the month, 00:00
 
 
 

Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!

Úr Jézus, aki a papságot minden ember üdvösségére rendelted, folytatva benne megváltásod művét a földön: hallgasd meg alázatos könyörgésünket.
Tedd, hogy valamennyi papod életszentségén és buzgóságán keresztül a keresztény nép elevenen érezze a te jelenléted, újra hallja a te hangodat, újra lássa a te csodáidat.
Ébreszd fel legjobb ifjaink szívében a papi hivatást, úgy, hogy egyetlen nyáj, a legkisebb se legyen kénytelen pásztor nélkül maradni!
Őrizd meg a jámborság, tisztaság és buzgalom által kispapjainkban azt az ajándékot, amelyet nekik adtál, amikor szent szolgálatodra hívtad őket! Sokszorozd meg és jutalmazd a jók szellemiekben és anyagiakban segítő szeretetét a hivatások érdekében!
Őrizd és növeld a hitet és a kegyelmet keresztény népeinkben.
Add meg nekünk mindezt, Te aki élsz, uralkodol és bennünket szeretsz mindörökkön örökké.
Amen.
 
Google+